CURS INICIACIÓ A LA CANARICULURA

el farem al Parc del Riu (antiges casetes Creu Roja)-Deltebre -Jesus i María .

Aquí:

 

TEMARI:

DIA 3 DE JUNY:
Raçes de Canaris.
Instalal-lacions necessàries per la cria.
Accesoris necessaris.
Espais adequats per les gàbies.
Recomanacions.
Alimentació
Fulles de control cría
DIA 10 DE JUNY
Cria (les parelles, preparació, el ous, etc)
Separació de les cries (consells)
Anilles i anillament
La muda
DIA 17 DE JUNY
Pigmentació.
Malalties més habituals.
Revistes i llibres recomanats.
Asociacions d canaricultura.
Concursos Ornitològics.
Normes de Benestar del Canaris.